ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการบริหารเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๙ ถนนพระราม ๕ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์. ๐๒–๒๙๗-๖๖๐๘ โทรสาร. ๐๒–๒๙๗-๖๖๐๘