แจ้งผู้ปกครองนักเรียนเรื่องการเปิดเรียนของโรงเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564


แจ้งผู้ปกครองนักเรียนเรื่องการเปิดเรียนของโรงเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564👉🏻ขอให้ผู้ปกครองอ่านรายละเอียดในจดหมายให้ครบถ้วนและแจ้งความประสงค์ของท่านผ่านครูประจำชั้นค่ะ