มาตรการการจัดการเรียนการสอนภายใต้การเเพร่ระบาดของโควิด 19 เเละมาตรการป้องกันความปลอดภัย

เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ มีมาตรการการจัดการเรียนการสอน ตอนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เเละมาตรการป้องกันความปลอดภัย