มาชมบรรยากาศกิจกรรมบางส่วนของการทำความสะอาดห้องเรียน


แอดมินพามาชมบรรยากาศกิจกรรมบางส่วนในวันนี้ของคุณครูของเรากันค่ะ ทุกท่านมีการเตรียมความพร้อมของห้องเรียนอย่างมากมีการร่วมมือจัดกิจกรรม BIG CLEANING ทุกระดับชั้น โดยคำนึงถึงความสะอาดและมีการเช็ดทำความสะอาดภายในห้องเรียน ชั้น โต๊ะ เก้าอี้ พื้น และทำความสะอาดของใช้ของนักเรียนให้สะอาด เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับการเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.พ นี้แอดมินขอขอบพระคุณความเสียสละของครูทุกท่านที่ทำเพื่อนักเรียนของเราค่ะ🙏🏻หมายเหตุ: แอดมินนำเสนอเป็นภาพบางส่วนเท่านั้น