ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อในระดับ ป.3 EIS


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อในระดับ ป.3 EIS (English For Intergrated Studies) โดยผู้ที่ีีมีรายชื่อจะต้องทำการสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนโปรแกรม EIS ในวันที่ 19 เมษายน 2564 นี้สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-2976608