ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบ EIS ในวันที่ 3 พ.ค. 2564

ให้นักเรียนตรวจสอบลำดับที่ของตัวเอง ให้เรียบร้อย