ประกาศผลสอบ นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในรูปแบบการเรียนการสอน EIS

เนื่องจาก วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ทางโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ ได้จัดการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อในรูปแบบการเรียนการสอน EIS รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้