*** ให้นักเรียนตรวจสอบชื่อ-สกุล ลำดับที่ เลขที่นั่งสอบ เวลาสอบ เเละห้องสอบให้เรียบร้อย เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่เเพร่ระบาด ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากนักเรียนเเละผู้ปกครองที่เดินทางมาสอบ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด