ด่วน❗️📣 แจ้งปิดสถานศึกษาชั่วคราว (เพิ่มเติม)


ด่วน❗️📣 แจ้งปิดสถานศึกษาชั่วคราว (เพิ่มเติม)ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มกราคม 2564เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง ประกอบกับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนจึงขอประกาศปิดโรงเรียนในระหว่างตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มกราคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารทางเพจของโรงเรียนหรือไลน์กลุ่มห้องเรียน ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมแผนการเรียนการสอนชดเชยในรูปแบบต่างๆในภายหลัง ผู้ปกครองสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นของแต่ละชั้นเรียนได้เลยค่ะ