ช่วงนี้สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง ช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง


ช่วงนี้สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง ช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และยังคงปฏิบัติตามมาตรการจากทางรัฐบาล และข้อพึงปฏิบัติทุกๆข้อนะคะ อย่าไว้วางใจใดๆค่ะ 📍📍สังเกตอาการของตัวเองด้วยหากมีความผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันที และรีบแจ้งคุณครูประจำชั้นด้วยค่ะ📍📍📍สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยความห่วงใย❤️ จาก ผอ.รร.ทบอ.สสส.