พ.อ.นัทวัจน์ สมเจษ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสื่อสาร/ผู้จัดการ รร.ทบอ.สสส. เป็นประธานเปิดและปิดกีฬาสี รร.ทบอ.สสส. มีการแข่งขันกีฬา 6 ประเภท และแข่งขันชักเย่อระหว่าง ผู้ปกครองและครู เป็นได้ด้วยความสนุกสนาน