กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ 2564 (ออนไลน์)

เนื่องจากในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. โรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 2564 ในรูปแบบของออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และร่วมประกวดรายการแข่งขันต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นอกตำราเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการนำเสนอบรรยากาศในโรงเรียนที่เเสนจะอบอุ่นเเละการเปลี่ยนเเปลงสภาพเเวดล้อมภายในมาให้ทุกคนได้ชมกัน