กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน


1. กิจกรรม  STAR OF THE WEEK ⭐️ “Best Students”2. กิจกรรม การแข่งขัน วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย


3. กิจกรรม การประกวดการร้องเพลงประสานเสียง


4. กิจกรรม “สนุกคิดกับวิทย์ฯน่ารู้”


5. กิจกรรมลอยกระทง


6. กิจกรรมเวทีคนกล้า


7. กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน