การรับสมัครครู ประจำปีการศึกษา 2563ยังรับสมัครอยู่นะคะสนใจเข้ามาเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองในวันเวลาราชการ หรือส่งใบสมัครได้ทาง

E-mail : SuesanSK@gmail.com

มาเป็นครอบครัวสื่อสารกันนะคะ