การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ โควิด-19

ทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์โควิด-19 เพื่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนต่อเนื่องของนักเรียน โดยการงดการเรียนที่โรงเรียน เเต่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยทำตามคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการ