Kongthabbok Upatham Suesansongkhroah School

Kongthabbok Upatham Suesansongkhroah School

Kongthabbok Upatham Suesansongkhroah School

โรงเรียน กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์

กิจกรรมนักเรียน

การเรียนการสอนรูปแบบ English for Integrated Studies

ประวัติโรงเรียน

พันธกิจ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ปรัชญาเเละคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2565 ตั้งเเต่วันนี้ – 21 มีนาคม 2565 ทั้งภาคปกติ เเละ EIS ทางโรงเรียนรับจำนวนจำกัด สำหรับผู้ปกครองเเละนักเรียนที่สนใจ สามารถมาสมัครที่โรงเรียนเเละสมัครทางออนไลน์ได้ตามความสะดวก สอบถามเพิ่มเติม 02 297 6608 หรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoCN1OqCR6nOwlb7iMfiTX3iFBE2dAJd90B9Z9LY4muZy0ng/viewform?usp=sf_link

กิจกรรมการเรียนรู้ โครงการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง Blended Learning

กิจกรรมการเรียนรู้ โครงการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง Blended Learning กิจกรรมการเรียนรู้ โครงการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง Blended Learning ด้วยสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนระดับประถมศึกษา ในห้วงวิกฤติการณ์แพร่ระบาดไวรัส covid-19
อ่านต่อ "กิจกรรมการเรียนรู้ โครงการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง Blended Learning"

“ลายมือ”สือไทย

"ลายมือ"สือไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมการฝึกทักษะ การคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อเป็นการฝึกทักษะการเขียนในช่วงที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์เเละเป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
อ่านต่อ "“ลายมือ”สือไทย"

การพัฒนาเเละปรับเปลี่ยนสถานศึกษา

การพัฒนาเเละปรับเปลี่ยนสถานศึกษา การพัฒนาเเละปรับเปลี่ยนสถานศึกษา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จาก -พลโท นพดล จิเจริญเจ้ากรมการทหารสื่อสาร ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารสื่อสาร - พันเอก กิตติ สมสนั่นรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร
อ่านต่อ "การพัฒนาเเละปรับเปลี่ยนสถานศึกษา"

กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ 2564 (ออนไลน์)

กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ 2564 (ออนไลน์) เนื่องจากในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. โรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 2564 ในรูปแบบของออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และร่วมประกวดรายการแข่งขันต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นอกตำราเรียน...
อ่านต่อ "กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ 2564 (ออนไลน์)"

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ โควิด-19

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ โควิด-19 ทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์โควิด-19 เพื่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนต่อเนื่องของนักเรียน โดยการงดการเรียนที่โรงเรียน เเต่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยทำตามคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านต่อ "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ โควิด-19"

ข่าวประชาสัมพันธ์

obj_signal001
33161848_581534102211207_5974443368665579520_o
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

Video Slide

Loading